A furathangolt doboz

A furathangolt doboz mûködésérõl nem találtam megfelelõ leírást és a fellelt behangolási módszer sem volt meggyõzõ számomra. Az, hogy a mûködési mód hasonló a bass-reflex dobozhoz, szinte kézenfekvõ. Az viszont nem világos, hogy miért kellene a furathangolt dobozt az egyéb paraméterektõl függetlenül, azonos nagyságú impedancia maxim-helyekre hangolni (fellelt irodalom). Elõvettem hát a mérõdobozt (a korábbi 30 literes ládikó), valamint az egyik SRP2030 hangszórómat és mértem. Elsõként behangoltam a dobozt egy optimális mélyreflex típusúra, majd a kapott átvitelt próbáltam közelíteni a furathangolt módszerrel. A hangoló csõ belsõ átmérõje 63 mm volt, a szükséges hossz ez esetben 120 mm-re adódott. A furathangolást pedig 8 mm-es csigafúróval készítettem és csupán 10 db lyukra volt szükség a 19 mm vastag elõlapon. Ennél azért több furatot vártam, bizonyára szerepet játszott az is, hogy a mérõdoboz "szelel", jobban is zárhatna. :-) Íme az eredmény, a két módszer szinte azonos átvitelt eredményezett:Az impedancia menetet vizsgálva szintén nem tapasztalható számottevõ eltérés:E rövidke mérés számomra azt támasztja alá, hogy a kétféle módszer szinte egyenértékû, bár a furattal történõ hangolásnál a szélzaj jobban jelentkezhet a kisebb össz-keresztmetszet miatt.